หากคุณสนใจที่จะสมัครเพื่อเข้ามาร่วมงานกับเรา คุณสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด้านล่างนี้ จากนั้นดาวน์โหลดใบสมัครตามตำแหน่งที่คุณสนใจ เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้เจ้าหน้าที่ของเรา
พนักงานนวด (Therapist) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นักโภชนากร (Nutritionist) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทนายความ / นักกฎหมาย ( Customer Coordination Department : CCD ) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Trainer 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ประจำสาขาในห้าง) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 1

 • 2

พนักงานนวด (Therapist)
Main Job Tasks and Responsibilities
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนวด ที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • บุคลิกสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม มีความรับผิดชอบและรักงานบริการ
 • ตรงต่อเวลา ขยัน  ซื่อสัตย์ อดทนต่องานที่ทำ
Qualifications:

รายละเอียดของงาน

 

 • ปฏิบัติงานอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ รวมทั้งสามารถอธิบายประโยชน์ของการทำทรีทเม้นท์หรือการนวดให้ลูกค้าทราบได้อย่างถูกต้องในกรณีที่ลูกค้ามีการซักถามพนักงานนวด
 • บริการและดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • ให้บริการลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนดในใบสั่งงาน ต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในใบสั่งงานที่ตนเองได้รับ
 • ทดสอบความสามารถของตนเองในการให้บริการทุกทรีทเม้นท์อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และมีระเบียบวินัยในการทำงาน รับผิดชอบงานในหน้าที่และงานที่ได้มอบหมาย
 • จัดเตรียม Product set เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุป สต็อคคงเหลือภายในร้าน เพื่อนำส่ง หัวหน้าแผนก

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106, 107 และ 109
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr-recruit@biocosgroup.com